งานประปา-ล้างแทงค์น้ำ

ติดตั้งแทงค์น้ำ ย้ายแทงค์น้ำ เปลี่ยนแทงค์น้ำ

รับล้างแทงค์น้ำ เชียงใหม่

รับรับล้างแทงค์น้ำ เชียงใหม่ งานบริการล้างแทงค์น้ำ ล้างถังเก็บน้ำที่เชียงใหม่ ท่านที่มีถังเก็บน้ำ หรือว่าที่เก็บน้ำ ถึงจะเป็ถังเก็บน้ำที่ปิดมิดชิดก็ตาม มันจะยังมีสิ่งสกปรก ที่มากับน้ำ แล้วค่อยๆตกตะกอนสะสมเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี จนด้านล่างของแทงค์น้ำนันเป็นโคลนหนา ดังนั้นควรที่จะทำการล้างแทงค์น้ำเป็นประจำอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง 

ล้างแทงค์น้ำบนดิน

 บริการล้างแท้งค์น้ำ ถังน้ำสำหรับใช้บริโภคควรทำความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่ถ้าจะให้ดีควรล้างทุกๆ 6 เดือน หากไม่มีการล้างถังน้ำเลย สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เล็ดรอดเข้าไป จะเจริญเติบโตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่งสกปรกโดยไม่รู้ตัว เป็นสาเหตุที่ทำให้ก๊อกน้ำและท่อน้ำอุตตันได้ น้ำไหลไม่แรง ปั๊มน้ำเสีย ปั๊มน้ำแรงดันตก เพราะฉะนั้นการล้างแท้งค์น้ำก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง

ล้างแทงค์น้ำที่ไม่เคยล้างเลย

แทงค์น้ำที่ปิดมิดชิด อยู่ในร่ม จะเป็นแทงค์น้ำสแตนเลสก็ตาม ความสกปรกในแทงค์น้ำมันไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันมากับน้ำแล้วก็ตกตะอนลงข้างล่างแทงค์ เมื่อนานวันตะกอนของแทงค์น้ำยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ล้างแทงค์เก็บน้ำใต้ดิน

แทงค์เก็บน้ำที่อยู่ใต้ดินถ้าเราไม่ทำกรอบปูนครอบฝาดีๆ มันจะมีน้ำจากพื้นดินไหลลงไปในถังเก็บน้ำได้ จะทำให้เกิดความสกปรกที่เร็วขึ้น เังนั้นการล้างทำความสอาดควรจะเป็น 2 ครั้งต่อปี

ล้างแทงค์น้ำ ,ถังเก็บน้ำ,ล้างถังรองน้ำ,แทงค์น้ำควรล้างบ่อยแค่ไหน ล้างแทงค์เก็บน้ำเอง

ล้างแทงค์เก็บน้ำสแตนเลส

แทงเก็บน้ำชนิดนี้จะมีขาตั้งยกสูงจากพื้นนิด การทำความสอาดจะง่าย รูที่ปล่อยน้ำทิ้งจะอยู่ต่ำสุด เจ้าของบ้านก็ทำเองได้เปิดน้ำทิ้งด้านล่างแล้วฉีดน้ำด้วยสายยางฉีดน้ำ สิ่งสกปรกก็จะไหลออกด้านล่างเอง

ฉีดล้างถังเก็บน้ำใต้ดิน

ล้างถังเก็นน้ำใต้ดิน ฉีดล้างด้วยเครื่อบงฉีดน้ำแรงดันสูง คราบสกปรกติดแน่นก็จะหลุดออก จากนั้นทำการดูดน้ำสกปรกออกจากแทงค์น้ำ ถังเก็บน้ำที่อยู่ใต้ดินเมื่ออยู่นานๆไปเจ้าของบ้านอาจจะถมดินเพื่อให้พื้นที่บ้านสูงขึ้น ถ้าไม่มีการปิดแทงค์น้ำที่มิดชิด น้ำฝนอาจจะไหลลงไปยังถังเก็บน้ำได้